Školní speciální pedagog
Mgr. Beata Duspiva a Mgr. Nina Cimbolincová

tel: 558 551 536


Konzultační hodiny lze běžně dohodnout po předchozí domluvě telefonicky.

Kabinet - přízemí školy vedle přípravné třídy

Pracovna - 1. patro uprostřed budovy


Hlavní oblasti podpory:

• koordinuje poradenské služby ve škole

• vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně-pedagogické péče

• připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí ve spolupráci s dalšími odborníky

• dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace


• realizuje speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

• navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky

• poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci

• koordinuje spolupráci se speciálně pedagogickým centrem (SPC), pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a dalšími specializovanými pracovišti

• zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály

• poskytuje podporu žákům s narušenou komunikační schopností